Mindst 17 gode grunde til at bære sit barn i slynge

Mindst 17 gode grunde til at bære sit barn i slynge

Børn der bliver båret i slynge græder op til 40-50 % mindre end hvis de ikke blev båret.

Du giver dit barn ultimativ tryghed, fordi det minder barnet om at være i livmoderen: Tæt ved hjertet og med lyde og bevægemønstre, som det genkender fra fostertilstanden. Babyer har en refleks – ligesom abeunger – til at ”hage sig fast” på deres moder. Rent instinktivt virker det rigtigt for både mor og barn at bære spædbarnet på kroppen.

Du kan bære dit barn i et utal forskellige stillinger i en slynge – en bæresele har kun ganske få stillinger og kan virke yderst belastende for barnets rygsøjle.

Luft passerer nemmere igennem det lille barns umodne tarmsystem som følge af at de bevæges i takt med kroppens bevægelser og slyngen forhindrer dermed nogle kolik smerter.

Barnets hjerteslag, vejrtrækning og temperaturregulering påvirkes direkte positivt af fysisk kontakt med moderen og hendes tilsvarende funktioner.

Når børn bæres, stimuleres det lille organ bag øret, som styrer den ubevidste balance. Væsken i det indre øre bliver bevæget rundt, hvilket stimulerer balancecenteret, som danner grundlag for barnets sans for balance, orientering, acceleration og rotation. Balanceorganerne holder styr på kroppens stilling og bevægelse og er meget vigtige for barnets motoriske udvikling.

Det er godt for barnets sanser at blive rørt på muskler og hud. Desuden bliver barnet stimuleret muskulært via den voksne krops bevægelser…

Du har nemt ved at have øjenkontakt med dit barn når du bærer det i slynge – det nyfødte barn kan ikke se så langt.

Barnets hjerneceller bliver tilført friskt blod, når det bevæges og nerver og hjernens modning styrkes…

Der frigives oxytocin – et hormon som fremmer tilknytningen mellem mor og barn, virker beroligende og medvirker til ”lykke-følelse” – når man er i nær fysisk kontakt… Oxytocin virker som et antistress-stof på barnet og det græder mindre.

Mange børn falder nemt og hurtigt i søvn i en slynge. Det er også nemmere for forældrene end at køre lange ture med barnevognen. Barnet kan nemt lægges i sengen direkte i slyngen.

Slyngen er et praktisk hjælpemiddel, når man har søskende at tage sig af samtidig – man får simpelthen et par hænder fri.

Du kan amme når som helst og hvor som helst med en slynge, siddende, gående, ved busstoppestedet.

Det er en helt diskret måde at amme på – de færreste lægger mærke til at man ammer, når man bærer slyngen. Faktisk kan det gøres usynligt, hvis man er lidt rutineret.

Slyngen stimulerer barnets rytmesans ved de sansemotoriske gentagelser som bevægelserne giver. Rytmesans er også begunstigende for barnets sproglige udvikling.

Dit barns motoriske udvikling understøttes ideelt med ”slyngeri” helt fra barnet er spædt: Balance, muskelbevægelser m.m.

Du læser nemmere dit barns signaler, når du både kan se, høre og mærke dets reaktioner.

Det bidrager til en stærk og tæt kontakt til dit barn, når I har meget kropskontakt.

Se også www.altomslynger.dk