Introduktion til I Favn-begrebet

Hvad er “I Favn”?

Hvorfor I Favn (i) Danmark?!

Tæt kontakt
Ny generation børneopdragere

I Favn – tankegang Luft under vingerne
En Værktøjskasse
Ingen perfektionisme
Alle praktiserer I Favn
Lad barnet vise vejen
I Favn følger børnene

Gennemsigtig rådgivning
til selvstændige forældre

Følg dit hjerte

Hvad er “I Favn”?
Begrebet “I Favn” svarer til det amerikanske udtryk Attachment Parenting (AP). Den danske betegnelse slog rødder i regi af Foreningen Forældre & Fødsel og stammer oprindeligt fra den danske oversættelse af The Continuum Concept – en bog om betydningen af tidlige “I-favn”-erfaringer og nære livssammenhænge bl.a. i stamme-kulturer skrevet af den amerikanske forfatter og antropolog Jean Liedloff  (1975). Nogle vil måske kende den private hjemmeside www.ifavn.dk, der har været til glæde og inspiration for mange. Jeg vil gerne takke Signe og Niels Lawaetz, som har lavet siden, for inspiration, støtte og en uvurderlig indsats i forhold til at udbrede kendskabet til “I Favn” i Danmark.

Tæt kontakt
Det er helt sikkert, at der i Danmark heldigvis er en klart fremherskende tilgang til spædbarnspleje, der fremmer denne tilknytning eller tætte kontakt mellem forældre og barn. Fra fødslen, på fødegangene, i hjemmene og de første år af livet. Der er nok heller ikke mange tilbage, der f.eks. mener, at børn kan få for meget nærhed, omsorg eller kropskontakt. Men det sker alligevel, at der bliver givet velmenende råd til nybagte forældre fra omgivelser eller sågar sundhedsplejersker og pædagoger, der er baseret på det man i bedste fald vil kunne kalde en ”gammeldags” tilgang til børn. (Somme tider strider den traditionelle tankegang om børn og sundhedspleje direkte imod anerkendt nyere børnepsykologi f.eks.)

Ny generation af børneopdragere
I Favn Danmark ønsker at male et lidt anderledes, seriøst, kærligt, veldokumenteret og tidssvarende billede af børneopdragelse, og med et velplaceret klap på skulderen sende den nye generation af børne-opdragere videre med oprejst pande… Den nye forældregeneration har trods en – forståelig nok lidt rystende hånd – fat i den HELT rigtige ende! -selvom de i den offentlige debat bliver skældt ud for at være servicerende / forkælende eller for dårlige til at sætte grænser. Aldrig har der været så mange omhyggelige, samvittighedsfulde og selverkendende forældre med lyst til virkelig at gøre sig umage i forældrerollen.

Værktøjskasse
Det kan simpelthen ikke understreges nok, at I Favn ikke er et “kvalitetsstempel” eller en ”grad” man kan opnå. I Favn hylder ikke stræben mod ”perfektionisme” i forældreskab. I Favn er ikke et forkromet koncept eller nogle “bud” man kan leve eller opdrage efter – I Favn er ikke et ideal.

I Favn er alene et begreb der kan synliggøre en indgangsvinkel til børn: I Favn er en tankegang som udspringer af et særligt menneskesyn. Mere konkret illustrerer I Favn en ”værktøjskasse”, som man som forælder kan gøre brug af og snuppe et redskab op af, når man føler det vil være det rigtige i ens familie.

Alle praktiserer I Favn i en eller anden udstrækning og de fleste vil kunne genkende ting de selv gør uden nogensinde at have hørt om begrebet ”I Favn”. Børn kan ikke få for meget af I Favn. Og det kan voksne faktisk heller ikke – hvis det praktiseres med hele familiens og alle medlemmernes behov for øje. Hvad er I Favn så? I det følgende kan du få en forsmag på hvad I Favn er.

Lad barnet vise vejen
Det er tilsyneladende sådan, at små børn gerne vil være i tæt kontakt med forældrene; bæres, die hyppigt, sove nær forældrene og hvis de kan komme til det er det strålende! Hvis der sidder en læser lige nu og har haft dårlig samvittighed eller tvivl omkring overforbrug af nogen af de ting, så læg den endelig på hylden. Barnet stor-trives åbenbart. Det er værd at minde sig selv om, at barnet kun har disse krævende behov til at begynde med. Pludselig eller gradvist ændrer behovene sig helt af sig selv, så ofte behøver man ikke engang tænke på ”afvænning”, hvilket ellers desværre er noget mange overvejer inden de knap er gået i gang med alle de kærlige handlinger de kan gøre mod deres børn. (Formentlig et resultat af en årelang kultur indenfor børneopdragelse, der var styret af frygten for at forkæle og spolere børnene; dengang man troede mere på “hærdning” af børnene end modning).

En baby på ½-1 år vil begynde at have trang til at udforske verden fra gulvhøjde, så man skal f.eks. ikke frygte at komme til at bære sin 6-årige rundt i en slynge J Tilsvarende princip gælder mange andre ting, du vælger at gøre for / med barnet mens det er lille. Hvis man som forælder må sige fra tidligere end barnet eller det kommer for langt ud, så kan man stadigvæk med god samvittighed vide, at man har givet barnet en vidunderlig erfaring med f.eks. at blive båret i gyngende bevægelser til lyden af hjerte-slag eller sove i ske eller med et bryst i munden…; så længe det stod på.

I Favn handler om at turde lade sig føre derhen i løbet af forældreskabet som ens barn og ens instinkter signalerer uden frygt for at “forkæle” det eller “indarbejde dårlige vaner”. I Favn handler om at lade spæd-barnet vise vejen til den helt rigtige kontakt med netop dette barn.

Lyt til barnet
Ethvert barn er udrustet med en helt unik og uspoleret evne til at signalere, når det har behov der skal opfyldes – en evne der bliver bevaret, hvis man svarer på barnets signaler. Det er forældrene til et spædbarns store opgave at finde frem til – og forsøge at opfylde – disse behov ved hjælp af barnets signaler. Og hvis det ikke er muligt, eller hvis en valgt måde at gøre det på er for anstrengende i længden for forældrene, at finde nogle kærlige alternativer, hvor barnet føler, at det har det vigtigste: Et par kærlige forældre, der elsker det og viser at de er der for barnet – i tæt kontakt. Det bedste er, at barnet føler sig elsket, set og forstået.

Det næstbedste ved denne metode er, at det føles så rigtigt for forældrene at reagere velvilligt og prompte på barnets signaler og behov! Det er en fornøjelse at føle, at man slår til som forældre og en stærk ”tilfredsstillelse”, at gøre det der føles rigtigt i maven eller hjertet eller hvor den slags fornemmelser nu sidder på én. Det er et uvurderligt fundament at have som forældre til de mange udfordringer forældreskabet giver en i løbet af barnets opvækst. Den gensidige tillidsfulde tilknytning barnet og forældrene får til hinanden vil være en vigtig del af fundamentet for resten at deres liv sammen.

Jeg vil gerne slå helt fast, at I Favn hverken handler om at være en bedre forældre end andre eller mere opofrende eller for den sags skyld, at bilde sig ind at man elsker sine børn højere end andre forældre! Eller, at man opvarter sin 2-årige mere. Det handler heller ikke om at løsrivelse og selvstændighed hæmmes – kun at det sker i barnets tempo og gennem barnets naturlige drivkraft mod at blive et stærkt og selvstændigt individ. En stærk tilknytning fremmer direkte barnets løsrivelse og selvstændighed, fordi et barn med stærk tilknytning føler sig trygt til at bevæge sig ud i verden. Det har baglandet i orden…

I Favn følger børnene
Vores kultur er trods sin vægt på tæt kontakt mellem børn og forældre præget af meget fysisk adskillelse ikke mindst i de mange timer om dagen, hvor børn er i daginstitutioner og skoler og forældrene er på arbejde. Den kultur vi lever i gør det til et essentielt og evigt tilbagevendende spørgsmål, hvad stærk tilknytning mellem børn og forældre egentlig består i – i praksis. I Favn-redskaberne kan derudover bruges overalt i samfundet – hjemme såvel som i institutioner: I Favn følger børnene og kan bruges af alle, der er i kontakt med børn.

Gennemsigtig rådgivning
Når der gives råd om børneopdragelse eller spædbarnspleje, er det ikke altid, at det står klart, at der ofte er tale om holdninger til håndtering af børn. Det er bl.a. I Favn Danmarks håb at rette noget opmærksomhed på dette – ikke mindst ved at vise en lidt anderledes holdning til børneopdragelse. Nybagte forældre – forældre i det hele taget – er bedst tjent med at finde deres egen måde, baseret på saglig viden, deres egen intuition, følelser og sunde fornuft og selvstændige stillingtagen. Derfor skal det være gennemskueligt, hvad der er holdninger og hvad der er ”klinisk” viden.

I Favn Danmarks artikler og oplysninger forsøger ikke at være objektive og indeholder masser af holdninger! Men så vidt pladsen rækker er artiklerne krydret med forklaringer og begrundelser, så man som læser selv kan tage stilling til konklusionerne. Dokumentation er ikke prioriteret særlig højt, da det ikke er sidens formål at bevise noget eller overbevise nogen – kun inspirere og måske invitere til at genvinde noget af den instinktive og intuitive viden, som vi alle er udrustet med, men som ikke har tradition for at blive anerkendt i tilstrækkelig grad i vores kultur.

Følg dit hjerte
Husk; at børneopdragelse handler om at følge sit hjerte – sin intuition og sit kendskab til sit barn – ikke autoriteter, eksperter eller hjemmesider som denne her J

I håb om, at du vil finde inspiration og glæde ved at læse om børn og måder at håndtere forældreskab på denne hjemmeside.

Dea Dorothea Deleuran

(Stifter af I Favn Danmark)