Følsomme og signalstærke børn

“High Need” Babies
– En gave eller bare “besværligt”?

De Robuste og de Følsomme børn
Hvem er “High in Need”? Kendetegn
Hvad har følsomme børn brug for?
Om at fylde OP og fylde på
Om at være betroet et særligt barn.
Hvor du kan læse mere om dit High Need barn.

De Robuste og de Følsomme børn
Lidt forenklet kan man forestille sig to yderpunkter: På den ene side de ekstremt robuste børn og på den anden side de ekstremt følsomme / sensitive børn – Alle børn befinder sig et eller andet sted mellem disse punkter i et ubegrænset antal forskellige mellemformer og variationer. Som regel vil et barn være forskellige steder mellem robust og følsom i forskellige faser af livet og spædbarns tiden. Dvs. at de robuste børn har perioder, hvor de er mere følsomme og stiller større krav og omvendt.

“Det robuste barn kan få enhver forælder til at føle sig vellykket. Disse børn er oftest forudsigelige, stabile og lette at forstå. Når de er sultne, vågner de og kigger. Man kan tage dem op, skifte dem, nusse dem og så give dem mad. De spiser og bøvser uden meget besvær og falder let til ro igen” (Grethe Kragh-Müller, 2003, s. 53, se I Favn Danmarks Bogliste).

Sensitive børn har et højt aktivitetsniveau. De bliver let irriterede og er følsomme overfor forandringer. Når de er sultne, vågner de ofte med et vræl og kan være for ophidsede til at mærke, når maden er der. De spiser tit hurtigt, sluger luft, bøvser dårligt og skriger efterfølgende på grund af luft i maven. De kaldes ofte “kolikbørn”, og er lette at overstimulere, selv om man forsøger at berolige dem. Disse meget følsomme børn mærker ydre påvirkninger og indre følelsesmæssige tilstande og behov stærkere og er derfor vanskeligere at stille tilfredse, hvilket gør det svært at fremkalde en positiv forældreadfærd. Man kan som forældre let føle, at man ikke slår til.” (Kragh-Müller, som ovenfor).

High Need Babies – de Følsomme børn
Det amerikanske begreb “High Need Babies” opstod som et tiltrængt alternativ til det negativt ladede stempel man giver børn som værende “besværlige”. Børn hvis behov for forældrene kan synes temmelig besværlige at opfylde. Det kan ikke understreges nok, at der HVERKEN ER NOGET GALT MED BØRNENE ELLER FORÆLDRENE! Der er tale om sunde og ofte intelligente børn. Med følsomme menes ikke nødvendigvis mere skrøbelige eller mindre livsduelige. Og hvis man som forældre respekterer disse børns særlige trivsels-mønster og honorerer de behov de giver udtryk for at have, kan man blive forælder til nogle at de mest fantastiske, kreative, følelsesmæssigt intelligente og livskraftige mennesker.

Vejen til et succesfuldt forældre/barn forhold går gennem indblik i og forståelse for disse børns særlige behov. Og måske er behovene ikke så “særlige” endda, når det kommer til stykket!

Hvem er “High in Need”?
“High Need Babies” / sensitive børn synes at kræve nogle særlige ting for at være i trivsel. Det kan være:

. Ekstra stort behov for kropskontakt / vil konstant være “på arm” og protesterer måske mod at ligge i barnevogn.
. Vanskeligheder ved at falde i søvn
. Vanskeligheder ved at sove godt om natten
. Generelt mindre søvnbehov end andre børn
. Stort behov for at være i bevægelse mere eller mindre konstant
. Lettere til gråd og/eller irritabilitet
. Lettere at overstimulere (får for mange indtryk, har svært ved at bearbejde dem)
. Lettere at understimulere (barnet bliver hurtigt klynkende, hvis der ikke sker nok)
. Mindre tolerance overfor forandringer og nye omgivelser
. Mindre villighed til at være sammen med fremmede
. Øget tryghedsbehov, behov for at sove sammen med forældrene dag og nat osv. osv.

Hvad har de følsomme børn brug for?
Det bedste svar på dette spørgsmål kan findes ved at læse barnets signaler. Hvad gør barnet tilfredst? Ofte er det f.eks. at blive båret så MEGET som muligt f.eks. i en slynge – ellers er dette behov meget svært at honorere for forældrene. Slyngen giver den fornødne bevægelse til barnet – at være i bevægelse virker ofte meget beroligende på især følsomme børn. Slyngen giver også øget tryghedsfølelse, da barnet kan genkende bevægemønsteret, lydene og den tætte kontakt med moren fra fostertilstanden.

Det kan også være en stor fordel for de fleste børn at sove i samme seng som forældrene. Faktisk vil dette ofte mindske behovet for kropskontakt lidt om dagen, da barnet ikke skal indhente kontakt, det ikke har fået i mange timer i løbet af natten.

Det handler om at fylde OP og fylde PÅ
Det er en ærgerlig misforståelse der er udbredt i vores samfund / kultur, at man skal “passe på ikke at forvænne barnet”. Mange følsomme børn er utvivlsomt blevet svigtet på denne konto. Det handler om at FYLDE PÅ og fylde barnet OP med tryghed, kropskontakt og hvad det ellers har behov for for at trives. Lige så stille som barnet bliver fyldt op med tryghed, sikkerhed, velbehag og får veletableret god trivsel vil det blive mere og mere selvhjulpent og muligvis ekstra selvstændigt. Mange af disse børns behov vil ændre sig meget, når de kan bevæge sig selv lidt rundt – ofte tidligt pga. deres særligt store nysgerrighed, ihærdighed og høje aktivitetsniveau. De vil kunne udvise særlig stor kreativitet og ofte også en veludviklet fantasi til at finde på lege selv.

“Særlige” behov?
Man kan fristes til at spørge til sidst, om disse børn i virkeligheden har andre behov end alle andre børn??! Hvad er et “særligt” stort behov for kontakt med forældrene? Alle børn vil have godt at denne “særlige” og særligt kærlige behandling som spæde og små. Denne hjemmeside er også udtryk for en tilgang der giver netop denne I Favn / “særbehandling” til alle børn. Måske er visse børn simpelthen bare bedre til at mærke og give udtryk for de behov som alle spædbørn er født med, men som vi desværre ofte hurtigt prøver at “vænne” dem fra, fordi det er “besværligt” på den måde vi indretter os på og de forventninger vi har til spædbarnspleje. Som der vist er én der har sagt om disse børn, så er de født med en stor pose guld på hånden i form af evnen til at give udtryk for deres dybe behov, signalere dem højt og tydeligt og faktisk DERFOR netop få opfyldt deres behov i højere grad end andre børn og dermed sørge for at udnytte deres fulde udviklingspotentiale. De er også rigtig godt stillet, hvis de bevarer denne evne op i voksenlivet.

I er BETROET et særligt barn
Det kan godt være lidt af en forskrækkelse at blive forælder til et “High Need” barn, især hvis man havde forestillet sig et romantisk billede af den lille milde baby, der sover fredeligt i sin vugge beklædt med Broderie Anglaise, hvorfra man tager babyen op, ammer og nusser lidt, for derefter at lægge den tilbage, imens alt ånder fred og idyl. Det er da også de allerfærreste babyer der generelt kan leve op til de forventninger.

Selvom det kan give sved på panden og af og til en følelse af utilstrækkelighed at blive forældre til et følsomt barn, så er der altså god grund til optimisme og til at glæde jer: Tag opgaven på jer – I har æren ved at være betroet et særligt og følsomt barn, som vil bringe jer uendelig mange glæder. Hvis I gør jer umage dvs. gør det så godt I kan, vil alt hvad I investerer i “opgaven” komme ti-fold igen.

Læs mere her: På den amerikanske hjemmeside www.askdrsears.com kan man ved at søge efter “high need” finde en række mægtig gode artikler, der beskriver disse børn og giver gode råd om søvn mv. særligt med henblik på disse typer at børn. Man kan også læse om forældres erfaringer og høre beskrevet, hvordan disse børn er blevet som voksne. Dr. William Sears (børnelæge) og hans kone har sammen 8 børn her iblandt også et “high need” barn.

NB: Hele denne artikels indhold er udtryk for nogle adfærdsmæssige nuancer for børn. Den kan aldrig træde i stedet for medicinske eller adfærdspsykologiske diagnoser. Hvis du fornemmer, at der er noget “galt” med dit barn, så skal du kontakte en læge eller anden fagperson vedrørende det problem dit barn måske har.

(Dea Dorothea Deleuran, August 2004)